Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Control Panel Cyberpanel > Khởi tạo và sử dụng email server trên Cyber Panel

Khởi tạo và sử dụng email server trên Cyber Panel

Nhu cầu sử dụng email theo tên miền để chuyên nghiệp trong việc trao đổi cũng  đang là xu thế hiện nay, Tenten hôm nay xin gửi đến quý khách bài viết hướng dẫn cách tạo và sử dụng miễn phí  email theo tên miền trên quản trị Cyber Panel.

Đầu tiên chúng ta đăng nhập vào cyber panel. Tại màn hình chính, ta chọn Email > Create Email.

Thực hiện chọn tên miền (nếu chưa có cần tạo webstie trước), điền tên người dùng, mật khẩu và chọn Create Email .

Danh sách người dùng được thể hiện ở phần List Email, ta có thể xóa mail hoặc đổi mật khẩu. Để đăng nhập sử dụng email, quý khách chọn Access Webmail.

Cyber Panel sử dụng Rainloop làm ứng dụng chạy webmail, quý khách “bookmark”đường dẫn ở trên để sau này sử dụng  , đỡ phải vào giao diện quản trị Cyber panel để lấy đường dẫn.

Sau khi bấm sign in ở bên phải ô mật khẩu, ta đã thành công truy cập vào webmail.

Thực hiện kiểm tra việc gửi nhận. Quý khách chọn New massage , điền thông tin nội dung mail và chọn Send để gửi. Quý khách nên viết nội dung có ý nghĩa nào đó để tránh bị vào spam. 

Thư đã đến được inbox của mail nhận, việc phản hồi diễn ra thành công.