Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Control Panel Cyberpanel > Tạo website trên cyberpanel

Tạo website trên cyberpanel

1. TẠO WEBSITE

Từ màn hình chính của CyberPanel các Bạn vào Website => Create Website.

  • Select Package : chọn gói package theo nhu cầu, mặc định là default.
  • Select Owner : chọn tài khoản quản lý web, mặc định là admin.
  • Tiếp tục điền tên miền, email, chọn phiên bản php.
  • Khi chọn ssl hệ thống sẽ tự động cài ssl cho website. Tuy nhiên trước khi chọn vào ssl các bạn cần trỏ tên miền về ip trước.
  • Chọn Create Website.

 

2. TẠO DATABASE

Từ màn hình chính của CyberPanel các Bạn vào Database => Create Database.

  • Select Website : Chọn web cần tạo database.
  • Điền tên database, tài khoản và mật khẩu database.
  • Chọn Create database