Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Control Panel Cyberpanel > Tạo Backup và Restore Website

Tạo Backup và Restore Website

1: Backup website

    Việc Backup website trên Cyberpanel rất dễ ràng chỉ cần vài click là quý khách đã thực hiện backup được website. Cách làm như sau:

Quý Khách đăng nhập vào trang quản trị rồi chọn Backup » Create Backup

             Để backup quý khách làm các bước sau:

  1. Chọn trang web từ danh sách mà quý khách muốn sao lưu.

  2. Chọn thư mục chứa bản backup.

  3. Nhấp vào 'Create Back up'.

Sẽ mất một chút thời gian tùy thuộc vào dung lượng mà tài khoản đang sử dụng.

 

Vị trí sao lưu là: /home//backup

 

2: Restore lại bản Backup

          Việc Restore lại bản Backup chỉ hoạt động với các bản Backup được tạo thông qua công cụ tạo Backup trong CyberPanel.

Để thực hiện Restore quý khách đăng nhập vào CyberPanel chọn  Backup » Restore Backup

Để thực hiện Restore Quý khách thực hiện các bước:

1. Lựa chọn bản Backup đã Backup từ trước đó

2. Click vào "Restore"

Việc thực hiện Restore lại này có thể mất khá nhiều thời gian tùy vào dung lượng website của quý khách. Quý khách cũng có thể rời khỏi cửa sổ và quay lại sau để kiểm tra.