Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Control Panel Cyberpanel

Control Panel Cyberpanel

Tạo gói, sửa đổi gói, xóa gói trên Cyberpanel
Các Gói của CyberPanel giới hạn tài nguyên của máy chủ cho mỗi website, bạn phải...
Tạo, sửa, xóa người dùng trên cyber panel.
1. Tạo người dùng. Từ giao diện quản trị của cyber panel chọn người dùng -> ...
Hướng dẫn reset lại password tài khoản admin cyberpanel
Để reset lại password của tài khoản admin các bạn SSH bằng tài khoản root vào VP...
Đưa dữ liệu lên máy chủ bằng FTP Account
1.Tạo tài khoản FTP theo website. 2.Sau khi tạo xong ta sẽ thấy có tài khoản tr...
Khởi tạo và sử dụng email server trên Cyber Panel
Nhu cầu sử dụng email theo tên miền để chuyên nghiệp trong việc trao đổi cũng đa...
Cài đặt SSL trả phí trên Cyberpanel
Nếu bạn đã mua sẵn SSL cho tiên miền của mình rồi hoặc không thích SSL miễn phí ...
Tạo SSL Let’s Encrypt ( miễn phí )
CyberPanel sử dụng SSL miễn phí từ Let’s Encrypt. SSL này sẽ được tự động gia hạ...
Hướng dẫn upload website có sẵn lên Cyberpanel
Từ màn hình chính của CyberPanel các Bạn vào Website => List Website => Ma...
Tạo website trên cyberpanel
**1. TẠO WEBSITE** Từ màn hình chính của CyberPanel các Bạn vào Website => ...
Tạo Backup và Restore Website
**1: Backup website** Việc Backup website trên Cyberpanel rất dễ ràng chỉ cần...
Thay đổi cấu hình các phiên bản php trên CyberPanel
**Mặc định các thông số của PHP trên CyberPanel quá thấp, thường gây ra lỗi hoặc...
Hướng dẫn cài đặt trình quản trị CyberPanel trên CentOS
**Giới thiệu CyberPanel – Web Hosting Control Panel** Giới thiệu CyberPanel – ...