Home > Dịch vụ VPS > Hệ điều hành Centos > Công cụ quản trị hosting ISPCONFIG

Công cụ quản trị hosting ISPCONFIG

Reinstall OS tích hợp sẵn ISPConfig 3
Mặc định khi cài đặt mới, quý khách sẽ được cài đặt với OS CentOS trắng.Để có th...
Hướng dẫn sử dụng ISPCONFIG 3
Hệ thống VPS của TENTEN mặc định cung cấp hệ điều hành centos 6.3, Trên bản cài ...
Thêm người dùng vào nhóm email (mailing list)
Sau khi tạo ra một địa chỉ email cho một nhóm người dùng. Chúng ta cần thêm ngườ...
Tạo nhóm email (Mailing List)
Sau khi thêm thành công tên miền cần sử dụng email trên trang quản trị ISPCONFIG...
Thêm địa chỉ email trên công cụ quản trị VPS ISPCONFIG3
Sau khi thêm thành công tên miền cần sử dụng email trên trang quản trị ISPCONFIG...
Thêm tên miền sử dụng email trên VPS sử dụng ISPCONFIG3
Đăng nhập quản trị ISPCONFIG Control panel: Chọn menu: EMAIL trên thanh công cụ...
Hướng dẫn cài đặt ISPCONFIG3 trên VPS tại TENTEN
Ưu điểm của VPS TENTEN là cung cấp giao diện quản trị VPS trực tiếp, Khách hàng ...