Reinstall OS tích hợp sẵn ISPConfig 3

Mặc định khi cài đặt mới, quý khách sẽ được cài đặt với OS CentOS trắng.
Để có thể tích hợp nhanh ISPConfig3 vào hệ điều hành, vui lòng làm theo hướng dẫn sau:
- Đăng nhập cpanel quản lý vps với account được cập từ tenten: https://cp.myvps.vn/Login
- Click chọn VPS cần cài đặt, Sau đó click vào Tab Reinstall. Tại mục OS, chọn [Special OS]ISPConfig 3.0.5

- Nhập root password, Nhấn Confirm, qua màn hình tiếp theo, check vào mục "I initialize all disks." , sau đó nhấn vào action
Chờ khoảng dưới 5p, hệ thống sẽ hoàn thành cài đặt lại OS.
Sau đó quay lại tab console, đăng nhập vào OS với password root vừa tạo: 
Nhập các thông tin về Domain, mật khẩu root mysql, mật khẩu quản lý mailman và Enter, VPS sẽ tự config từ các thông tin bạn nhập vào.
Tới đây bạn đã hoàn thành việc cài đặt.
Sử dụng: Truy cập vào: http://ipcuaban:8080. Đăng nhập với account mặc đinh của ISPconfig là admin/admin.