Hướng dẫn sử dụng ISPCONFIG 3

Hệ thống VPS của TENTEN mặc định cung cấp hệ điều hành centos 6.3, Trên bản cài đặt mặc định chỉ có hệ điều hành, Do đó khách hàng có thể chủ động cấu hình dịch vụ theo nhu cầu sử dụng.
Tuy nhiên, nếu có yêu cầu từ phía khách hàng chúng tôi sẽ hỗ trợ cài đặt chương trình quản trị hosting đơn giản có tên ISPCONFIG 3.
Tại bài viêt này, TENTEN xin hướng dẫn các bước cơ bản để bạn có thể thêm mới 01 website trên VPS sử dụng ISPCONFIG.
Bước 01: Thêm mới websites

Sau khi đăng nhập trang quản trị ispconfig3 có dạng: https://<Địa_ chỉ _ IP _ VPS>:8080
Lựa chọn Biểu tượng Sites:
  

Tiếp theo: Lựa chọn "Add New Sites": 
 

Thiết lập các thông tin cần thiết trong bảng domain. 


Nếu bạn hiểu rõ về các thiết lập cần thiết cho một website hãy lựa chọn, nếu không hãy chọn tất cả và chỉ cần nhập tên miền vào dòng có tiêu đề: "domain" ví dụ tenten.vn.
Bấm Save

Bước 02: Tạo tài khoản FTP cho website

Tại danh mục Menu trái (Web access), Lựa chọn  Ftp-Account .


Để thêm mới một tài khoản FTP, Chọn:  

Tại mục Website, Lựa chọn website cần tạo tài khoản FTP. và điền các thông tin Username, Password của  tài khoản FTP.


Lưu ý, Username của bạn sẽ được tự động thêm vào phía trước chữ: "default".Sau khi hoàn tất thêm mới User FTP, bạn sẽ thấy Usename của bạn giống được mặc định thành: default<Usename>. Như vậy các khai báo Username khi đăng nhập FTP sẽ được tìm thấy tại bảng FTP-User.

Còn tiếp.....