Home > Dịch vụ VPS > Virtio là gì

Virtio là gì

Virtio
    là một chuẩn ảo hóa cho các thiết bị mạng và đĩa cứng. Nói một cách dễ hiểu thì virtio làm cho máy ảo biết nó là máy ảo, và vì thế sẽ hợp tác với trình ảo hóa  để tăng tốc các thiết bị mạng và ổ cứng (còn bình thường nó sẽ chạy như một máy thật, sử dụng các thiết bị ảo, các thiết bị này rất phức tạp, khiến cho tốc độ chậm...).