Home > Dịch vụ VPS > Cách không bị hỏi tài khoản FTP khi cài đặt WordPress Plugin hoặc Theme

Cách không bị hỏi tài khoản FTP khi cài đặt WordPress Plugin hoặc Theme

Nhiều bạn gặp phải vấn đề về tài khoản FPT khi cài đặt theme hoặc plugin trong wordpress.  Các bạn nên mừng vì phiên bản của bạn đang được bảo mật rất tốt nhưng nhiều bạn lại cảm thấy khá phiền phức khi liên tục bị bắt điền thông tin FPT làm chậm thao tác.

Nếu bạn muốn sửa lỗi bị wordpress yêu cầu điền thông tin FPT khi cài theme, plugin thì có thể thử những cách sau:

Cách 1:

– Đầu tiên bạn mở file wp-config.php

Sau đó bạn chèn đoạn mã ở dưới vào sau dấu <?php  define( ‘FS_METHOD’, ‘direct’ );

Nếu cách 1 không được bạn hãy thử cách 2

Cách 2:

– Vẫn mở file wp-config.php

– Sau đó thêm đoạn mã ở dưới vào sau :

define('FTP_USER', 'username');

define('FTP_PASS', 'password');

define('FTP_HOST', 'host');


Cách 3:

– Cách nhanh chóng nhất là bạn hay cài plugin FTP Access. Nó sẽ giúp sửa lỗi trên trong vòng 1 nốt nhạc.

Trong trường hợp bạn đang sử dụng máy chủ riêng (VPS) thì bạn nên kiểm tra lại xem USER đã được đã đươc cấp quyền thực thi PHP chưa. Nếu bạn đang xài apache trên CentOS thì sử dụng lệnh dưới đây để cấp quyền cho user.

chown -R apache:apache /path/domain.com

Chúc các bạn thành công