Home > Dịch vụ VPS > Hệ điều hành Centos > thêm extension cho php

thêm extension cho php

Như các bạn đã biết, Server Riêng cũng như VPS là một phân vùng riêng độc lập mà mỗi khách hàng có thể tùy ý chỉnh sửa cấu hình, cài đặt ứng dụng và triển khai theo ý muốn. Và khi các bạn cần cài đặt extension PHP, hãy lưu tâm các thông tin sau đây. Hi vọng sẽ hỗ trợ được nhu cầu của bạn.

Do đó VPS do chính các bạn quản lý nên hiển nhiên sẽ sử dụng các control khác nhau để quản trị vì vậy các đường dẫn của PHP cũng khác nhau. 

Trước tiên, chúng ta sẽ kiểm tra phiên bản PHP hiện tại bằng lệnh: 
# php -v

Sau đó dùng lệnh:
php -i|grep extension_dir 
để kiểm tra đường dẫn của folder extension, đi đến folder mà lênh vừa rồi trả về và tiến hành download file extension của PHP vào đây bằng lệnh wget.

Ví dụ: # wget http://downloads.phpmotion.com/phpshield-loaders/32bit/phpshield.5.2.lin

Khi đã download file extension vào đúng folder, chúng ta dùng lệnh 
# php -i | grep "Configuration File"
 để tìm đường dẫn file php.ini và chình sửa file này để thêm extension vừa download vào để sử dụng.

Ví dụ: Thêm dòng extension = phpshield.5.2.lin vào file php.ini

Khi đã hoàn tất hết các bước trên, chúng ta restart lại httpd và dùng lệnh 
# php -i|grep 'ten extension' 
để kiểm tra extension mới vừa cài vào đã chạy hay chưa.

Ví dụ: php -i|grep phpSHIELD