Home > Dịch vụ VPS > Hệ điều hành Centos > Hướng dẫn đổi password email centos webpanel

Hướng dẫn đổi password email centos webpanel

Bước 1 :  truy cập trang quản trị centos webpanel links : ip:2030 chẳng hạn http://103.18.4.104:2030/

bước 2: nhìn sang táy trái có mục email > bấm vào list email > tiếp đến bấm vào email cần đổi password ( hình minh họa phía dưới )

 

Bước 3:  đổi password và xin lưu ý Quý Khách lưu lại password này và save ( hình đính kèm phía dưới )

 

Như vậy Quý Khách đã hoàn thành công việc đổi password email .

để đăng nhập thử Quý Khách có thể truy cập : ví dụ http://103.18.4.104/roundcube/