Home > Dịch vụ VPS > Hệ điều hành Centos > Hướng dẫn sử dụng putty: Đăng nhập VPS

Hướng dẫn sử dụng putty: Đăng nhập VPS

Tại bài viết này TENTEN hướng dẫn sử dụng phần mềm putty để truy cập vào server sử dụng hệ điều hành Centos ( Có thể gọi chung là hệ điều hành linux) .
Các phiên bản của phần mềm kết nối có thể tải về tại website: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html 
Hoặc tại link sau: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe ( Phiên bản dành cho hệ điều hành Windows ).
 
Sau khi tải phần mềm về máy cá nhân. Mở phần mềm và bắt đầu khai báo thông số kết nối: 
Host Name (or IP address) : Tại đây bạn nhập thông tin IP VPS của bạn 
Port: 22 (Mặc định cài đặt thành công hệ điều hành Linux, port 22 dùng để kết nối tới VPS.)
Connection type: SSH
 Mặc định putty luôn đặt kiểu kết nối là SSH, do đó bạn không cần thay đổi gì.
 
 
Kiểm tra chính xác trước khi nhấn vào Open để bắt đầu kết nối với VPS.
Khi kết nối thành công tới VPS, Hệ thống VPS sẽ yêu cầu người dùng đăng nhập:
Login as: root (khi cài đặt VPS, Bạn sở hữu user có quyền quản trị cao nhất của VPS là root) -> <Enter>
root@113.52.51.xxx's password:  <Nhập mật khẩu user root và nhấn enter>
 
 Lưu ý: quá trình nhập mật khẩu của phần mềm putty bạn sẽ không thấy bất kỳ ký tự nào xuất hiện, tuy nhiên bạn hãy nhập đúng thông tin mật khẩu rồi nhấn enter.
Như vậy quá trình đăng nhập với tài khoản quản trị cao nhất của VPS đã thành công .
Tại đây bạn có thể sử dụng để
- Kiểm tra thông tin phần cứng : <xem hướng dẫn tại: http://support.tenten.vn/206138-Ki%E1%BB%83m-tra-th%C3%B4ng-tin-ph%E1%BA%A7n-c%E1%BB%A9ng?r=1>
 
Thông tin:
 Last login: hiển thị lần đăng nhập gần nhất của bạn vào thời gian nào và từ địa chỉ IP bao nhiêu.
 
Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ.
 
Các ý kiến đóng góp về bài viết xin gửi về địa chỉ email: kythuat@tenten.vn .