Home > Hosting > Linux Hosting > Reseller Hosting > Hướng Dẫn sửa gói đã tạo trên WHM

Hướng Dẫn sửa gói đã tạo trên WHM

Khi khởi tạo host trên cpanel các bạn luôn phải tạo Package. tuy nhiên có thể do 1 số nhu cầu phát sinh nên gói tạo trước đó không còn phù hợp.

ở bài viết này TENTEN sẽ hướng dẫn quý khách sử gói đã tạo. 

B1 : login WHM

B2 : Tìm đến mục Edit a Package => chọn gói cần sửa => edit 

B3 : sửa các thông số cho phù hợp hơn 

B4 : sau khi đã sửa theo ý quý khách ấn SAVE CHANGE 

Chúc các bạn thành công