Home > Hosting > Linux Hosting > Reseller Hosting > Hướng dẫn thay đổi mật khẩu hosting con trên reseller .

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu hosting con trên reseller .

Trong quá trình sử dụng,rất nhiều bạn quên mật khẩu hoặc muốn thay đổi mật khẩu các hosting con tạo trên gói reseller nhưng không biết thay đổi ở đâu.Trong bài viết này tenten sẽ hướng dẫn các bạn lấy lại mật khẩu các hosting con tạo trên gói reseller .

Bước 1 : Truy cập vào tài khoản quản trị resseller .

lis

Bước 2 : Tìm mục List Accounts bằng cách gõ List Accounts ở mục tìm kiếm .

Bước 3 : Nhập tên hosting cần thay đổi mật khẩu .

 

Bước 4 ; Chọn dấu cộng (+) trước tên miền hosting cần thay đổi mật khẩu .

Bước 5 : Nhập Password mới ở mục Change Password và ấn Change .

Quá trình thay đổi mật khẩu các hosting con trong gói reseller cảu các bạn đã hoàn tất.Chúc các bạn thành công .