Home > Hosting > Linux Hosting > Reseller Hosting > Hướng dẫn lấy bản ghi Dkim chức năng Edit DNS Zone

Hướng dẫn lấy bản ghi Dkim chức năng Edit DNS Zone

Thông thường các bạn hay sử dụng gửi email trên host. tuy nhiên phần lớn là vào spam.

bài viết này tenten hướng dẫn quý khách sử dụng chức năng  Edit DNS Zone để lấy bản ghi dkim tăng tính xác thực cho email gửi đi.

B1: login whm 

B2:  chọn  Edit DNS Zone => chọn tên miền => Edit

B3 : bạn lấy thống số của 2 trường TXT như trong ảnh => save 

B4 :  sử dung 2 bản  ghi trên để cấu hình vào trang quản lý tên miền của bạn.

 sau đó bạn chờ khoảng 30 phút - 1h thử lại.

chúc các bạn thành công