Home > Hosting > Linux Hosting > Reseller Hosting

Reseller Hosting

Hướng dẫn thay đổi IP host whm
Trên gói seo reseller của TENTEN có rất nhiều IP. đa số khách hàng muốn host của...
Hướng Dẫn sửa gói đã tạo trên WHM
Khi khởi tạo host trên cpanel các bạn luôn phải tạo Package (https://documentati...
Hướng dẫn lấy bản ghi Dkim chức năng Edit DNS Zone
Thông thường các bạn hay sử dụng gửi email trên host. tuy nhiên phần lớn là vào ...
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu hosting con trên reseller .
Trong quá trình sử dụng,rất nhiều bạn quên mật khẩu hoặc muốn thay đổi mật khẩu ...
Hướng dẫn tạo Package trên WHM
Chào các bạn! Trong bài viết này Kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn tạo Package trê...
Hướng dẫn tạo tài khoản trên WHM
Chào các bạn! Trong bài viết này Kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn tạo tài khoản c...
Hướng dẫn sử dụng WHM Reseller cơ bản
Đối với các bạn mới lần đầu sử dụng WHM Reseller, chắc hẳn các bạn sẽ khó khăn t...