Home > Dịch vụ VPS > Hệ điều hành Centos > Công cụ quản trị hosting KLOXO

Công cụ quản trị hosting KLOXO

Danh mục hướng dẫn sử dụng KLOXO
Thực hiện đăng nhập quản trị VPS theo đường dẫn: http://<Địa chỉ IP VPS tại T...
Giới thiệu kloxo và cách cài đặt
I. Giới thiệuKloxo là một trong những Control Panel miễn phí đầy đủ, hoàn thiện ...
Nâng cấp PHP 5.4 cho Kloxo
Nếu bạn đang vận hành webserver chi phí thấp với hệ quản lý hosting Kloxo chắc h...
Tạo tài khoản Reseller trong Kloxo
Bài viết này sẽ hướng dẫn Bạn tạo mới tài khoản Reseller trên VPS sử dụng Cpanel...
Hướng dẫn tạo tài khoản ftp trong cpanel kloxo
Để tạo user FTp ta thực hiện các thao tác sau:Bước 1 : Trên giao diện Kloxo của ...
Hướng dẫn active ssl trên kloxo
_** Ghi chú:_ _Kloxo không support sinh csr theo chuẩn 2048 bit qua control pane...
Thiết lập cấu hình cho phép thay đổi mật khẩu trong Roundcube webmail
Đăng nhập SSH vào VPS Di chuyển đến thư mục:cd /home/kloxo/httpd/webmail/roundcu...
Thêm mới Domain trên Kloxo
Để thêm mới Domain ta thực hiện các thao tác sau: Bước 1 : Trên...
Thêm mới SubDomain trong Kloxo
Để thêm mới SubDomain ta thực hiện các thao tác sau: Bước 1 : Trê...
Thêm mới tài khoản email trên Kloxo
Để thêm mới một địa chỉ emailta thực hiện các thao tác sau: Bước...
Cấu hình Mail Forward và Mail Alias
Để thiết lập Mail Forward và Mail Alias ta thực hiện các thao tác sa...
Backup - Restore Trên Kloxo
1.Lệnh Backup/script/backup --class=client --name=admin Trường hợp này –name ta ...
Hướng dẫn disable client spam
Khi sử dụng và quản trị VPS/Dedicated dùng control panel Kloxo chúng tôi phát hi...
Nghẽn mail trên kloxo
Đôi khi, Một bộ phận người dùng sử dụng cùng một server ( Hoặc VPS) sử dụng công...
Cài đặt DKIM cho hệ thống Mail Server sử dụng qmail
- Rất nhiều trường hợp sử dụng Server mail khi gửi tới gmail bị đưa vào danh sác...