Home > Dịch vụ VPS > Hệ điều hành Centos > Công cụ quản trị hosting KLOXO > Giới thiệu kloxo và cách cài đặt

Giới thiệu kloxo và cách cài đặt

I. Giới thiệu
Kloxo là một trong những Control Panel miễn phí đầy đủ, hoàn thiện nhất từ
trước đến nay. Các Dedicated, VPS sử dụng Kloxo sẽ tiết kiệm được chi phí mà 
hiệu năng quản trị hoàn toàn tương đương với các Control Panel có phí như 
cPanel. 
Tiền thân của Kloxo được biết với tên LxAdmin, ban đầu giới hạn trong 40 
domains, tuy nhiên sau này LxAdmin được đổi tên thành Kloxo với chính sách 
miễn phí hoàn toàn, phiên bản mới nhất hiện tại hỗ trợ không giới hạn domains.
Trang chủ: http://lxcenter.org/
-------------
II.Cài đặt
Yêu cầu hệ thống:
- Hệ điều hành CentOS hoặc RedHat 5.x (Không hỗ trợ CentOS 6.x)
- Tối thiếu 256 MB RAM
- Tối thiểu 2GB ổ đĩa trống.
Disable SELinux bằng cách sửa file hệ thống: : /etc/sysconfig/selinux 
Từ mặc định ban đầu là selinux=enforcing thành selinux=disabled
 
Tiến hành reboot VPS hoặc gõ lệnh sau: setenforce 0
Kiểm tra bằn lệnh:  /usr/sbin/sestatus
 
 Cài đặt thành phần cơ bản: WGET bằng lệnh : yum -y install wget
và sử dụng lênh wget để tải về file cài đặt  của kloxo: wget http://download.lxcenter.org/download/kloxo/production/kloxo-installer.sh
 
 
 
Bắt đầu cài đặt Kloxo như sau:
 
Nếu trên máy chủ ta chưa cài Mysql:
Gõ lệnh sau: sh ./kloxo-installer.sh --type=master    
 
Nếu đã cài Mysql phải khai báo thêm mật khẩu root mysql:
Gõ lệnh như sau: sh ./kloxo-installer.sh --type=master --db-rootpassword=<Mật khẩu databases> 
 
-> Nhấn <ENTER>, Nếu các thông số đã hiển thị OK , Nhấn phím bất kỳ để tiếp tục quá trình cài đặt.
 
Tiếp tục lựa chọn Y để chấp thuận cài đặt kloxo, Và chọn N do không muốn tải bản cài đặt của wordpress,joomla, phpBB, v/v....
 
Cuối cùng, Chỉ cần chờ cho quá trình cài đặt kloxo tự động kết thúc.
Sau khi cài đặt Kloxo thông tin truy cập như sau:
http://<Địa chỉ IP VPS của bạn>:7778
Username: admin
Password: admin
 
Tài liệu tham khảo
- Website: http://lxcenter.org/software/kloxo
- Wiki: http://wiki.lxcenter.org/tiki-index.php
 
Mọi ý kiến đóng góp về bài viết xin gửi về địa chỉ email: tuan@tenten.vn 
Xin Cảm ơn.