Home > Email server > Hướng dẫn khác > HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT EMAIL GL-TECH LÊN IPHONE

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT EMAIL GL-TECH LÊN IPHONE

Bước 1 : Các bạn vào cài đặt trên iphone > mật khẩu và tài khoản >  thêm tài khoản > khác > thêm tài khoản mail.

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản mail cần cấu hình > chọn tiếp.

Bước 3 : Nhập thông tin máy chủ thư đến và máy chủ thư đi như ảnh dưới > chọn tiếp

Bước 4 : Hệ thống sẽ hiện 1 pop-up cảnh báo, các bạn chọn tiếp tục > lưu >  vậy là đã cài thành công.