Home > Dịch vụ Cloud > Cloud VPS > Hướng dẫn cơ bản > Chức năng "Chuyển tiền" là gì và tôi có thể chuyển tiền bằng cách nào?

Chức năng "Chuyển tiền" là gì và tôi có thể chuyển tiền bằng cách nào?

 

- Tài khoản trên Tentencloud có tính năng trung gian, số dư tài khoản có thể xem như là một ví tiền điện tử mà bạn sở hữu. Ngoài việc có thể sử dụng tiền trong tài khoản để mua/thanh toán dịch vụ Cloud Hosting/Cloud VPS, quý khách còn có thể chuyển tiền trong tài khoản của mình sang tài khoản Tentencloud khác một cách nhanh chóng và an toàn.

Để chuyển tiền sang tài khoản Tentencloud khác, quý khách có thể thực hiện một cách dễ dàng như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang https://tenten.cloud/dang-nhap

+ Bước 2: Trên trình đơn, chọn tab “Chuyển tiền”:

+ Bước 3: Nhập số tiền cần chuyểnemail tài khoản cần chuyển => Bấm Gửi