Home > Dịch vụ Cloud > Cloud VPS > Hướng dẫn cơ bản > Hướng dẫn xóa Cloud VPS

Hướng dẫn xóa Cloud VPS

Bước 1: Đăng nhập vào trang https://tenten.cloud/dang-nhap

Bước 2: Trên trình đơn, chọn tab “Tạo Cloud”

 

Bước 3: Màn hình sẽ chuyển sang trang quản lý dịch vụ Cloud. Trên trình đơn, chọn “Cloud VPS”

 

Bước 4: Tại danh sách Cloud VPS, Click chọn VPS mà bạn muốn xóa

 

Bước 5: Trong khung “Hành động” chọn mục “Dừng hoạt động”

Lúc này, VPS sẽ hiển thị trạng thái “ Đang dừng”

 

Bước 6: Tích chọn lại vào ô trống phía trước VPS muốn xóa, trong khung “Hành động”, chọn mục “Xóa”

Màn hình sẽ nhảy ra cửa số xác nhận lại hành động của bạn => Chọn “Có” nếu bạn muốn xóa Cloud VPS đã chọn.

Lưu ý rằng thao tác này sẽ không thể hoàn tác. Vì vậy, hãy kiểm tra thật kỹ và chắc chắn là mình đã tích chọn đúng vào VPS muốn xóa.