Home > Dịch vụ Cloud > Cloud VPS > Hướng dẫn bật - tắt các Port cơ bản trên trang quản trị dịch vụ Cloud

Hướng dẫn bật - tắt các Port cơ bản trên trang quản trị dịch vụ Cloud

Tại trang quản trị dịch vụ Cloud tại tenten hỗ trợ chức năng bật -tắt các Port cơ bản 
Quý khách có thể thao tác theo các bước như sau

Để reboot VPS qua trang quản trị dịch vụ quý khách thao tác như sau:
B1: truy cập  https://tenten.cloud/dang-nhap để đăng nhập trang quản trị Cloud

B2 : Kick chọn Tạo/Quản lý Cloud

 

B3 : Kick chọn "chi tiêt cài đặt"

B4 : quý khách có thể bật -tắt các port trong phần "thông tin mạng"
 

 

Ở đây tenten ví dụ chỉ bật các port liên quan tới dịch vụ web và database , và tắt các port còn lại để tăng tính bảo mật