Home > Kiến thức hữu ích > Hướng dẫn đưa mail từ hộp Junk vào Inbox trong Outlook

Hướng dẫn đưa mail từ hộp Junk vào Inbox trong Outlook

Khi bạn có một vài mail giao dịch của bạn bè gửi nhưng mail của họ lại đôi lúc vào hộp junk trong outlook. Bạn chỉ cần thao tác như sau thì các lần nhận mail tiếp từ mail gửi đó sẽ được đưa vào inbox.

huong-dan-dua-mail-tu-sender-vao-inbox-outlook-wiki-vivunet-vn.png (1320×651)

Bước 1: vào hộp Junk

Bước 2: Chọn vào thư gửi của người gửi cho bạn (mail gửi bạn cho là đáng tin, nhẽ ra phải vào inbox nhưng lại bị bộ lọc chống spam của outlook liệt kê vào hộp Junk) ; sau đó nhấn chuột phải vào thư của người gửi đó.

Bước 3: trên menu sổ ra chọn Junk -> Chọn tiếp Never Block Sender . Như vậy từ lần sau trên outlook tải mail về, nếu nhận thư của người gửi được bạn chọn Never Block Sender, thư đó sẽ vào hộp inbox ngay.