Home > Kiến thức hữu ích > Performance Profiler đánh giá mức độ ảnh hưởng của Plugin đến tốc độ một Website WordPress

Performance Profiler đánh giá mức độ ảnh hưởng của Plugin đến tốc độ một Website WordPress


Khi Bạn thấy trang web của mình chạy chậm hơn hẳn trong thời gian qua và bạn tìm cách cải thiện tốc độ cho website. Bạn sẽ cần tìm hiểu các nguyên nhân khiến cho website của bạn chạy chậm. Và một trong số các nguyên nhân có thể nằm trong các Plugin mà bạn đã cài đặt trên website. Vậy, bạn có thể tìm ra những Plugin làm chậm đáng kể website của bạn trong một thư viện Plugin khổng lồ mà bạn đã cài cho website của mình bằng cách nào?
 
Performance Profiler là công cụ giúp bạn làm được điều đó. Performance Profiler là một Plugin hỗ trợ cho WordPress, bạn có thể tiến hành cài đặt như các Plugin khác với chức năng quét thời gian mỗi Plugin chiếm dụng mỗi khi Website của bạn được tải.

1. Bạn truy cập vào địa chỉ: https://wordpress.org/plugins/p3-profiler/

2. Nhấn vào nút Download Version 1.5.0 để tải về máy. Bạn sẽ nhận được tệp tin có định dạng: p3-profiler.1.5.0.zip.

Bạn đăng nhập vào trang quản trị website WordPress > Chọn Plugins > Chọn Add New

 3. Bạn chọn thẻ Upload > Chọn Choose File > Chọn tệp tin p3-profiler.1.5.0.zip mà bạn đã tải về ở trên > Nhấn Install để bắt đầu quá trình cài đặt Plugin.

4. Nhấn chọn Activate Plugin để kích hoạt Plugin Performance Profiler.

5. Có 2 cách chạy Plugin Performance Profiler :

Cách 1: Nhấn chọn Plugins > chọn Installed Plugins ( để xem các Plugin đã cài đặt) > Tại plugin P3 (Plugin Performance Profiler), nhấn Scan Now để Plugin này tiến hành quét tất cả các Plugin hiện đang chạy trên website.
Cách 2: Nhấn chọn Tool > Chọn P3 Plugin Profiler

 
Sử dụng một trong 2 cách trên, bạn sẽ thấy giao diện Plugin P3.

 

Chúc Bạn  Thành Công