Home > Kiến thức hữu ích > Quản lý tài khoản FTP và truy cập FTP với phần mềm FileZilla

Quản lý tài khoản FTP và truy cập FTP với phần mềm FileZilla

FTP Accounts là tính năng cho phép quản lý các Account FTP như Thêm, Sửa, Xóa, Đổi password, Cấp quota, cho từng user.
Tại đây bạn cũng sẽ thấy các Special FTP Account là các Account sẽ được hệ thống tự khởi tạo khi khởi tạo hosting. Bạn không thể thực hiện change password hay sửa, xóa các account này.
1. Hướng dẫn tạo thêm tài khoản FTP
Bước 1: Đăng nhập Cpanel  >> trong mục FILES  >> click chọn FTP Accounts

Bước 2: Để khởi tạo account nhập các thông tin vào mục Create Account

Login:

Tên user FTP

Password:

Password cho user FTP

Directory:

Thư mục của user FTP ( user FTP chỉ có thể truy nhập từ thư mục này trở xuống )

Quota:

Dung lượng mà user FTP được phép sử dụng

Tại mục "Directory" quý khách cần điền đúng đường dẫn Folder được cấp quyền truy cập từ Account FTP mới tạo. Nếu để trống mặc định user mới khởi tạo sẽ được quyền truy cập vào thư mục Public_html

2. Hướng dẫn truy cập FTP qua phần mềm FileZilla

Để truy cập FTP quý khách có thể sử dụng các phần mềm khác nhau. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách truy cập FTP thông qua phần mềm FileZilla, đây là phần mềm thông dụng nhất để truy cập FTP.
Bước 1 : Quý khách cần tải phần mềm FileZilla về máy tính cá nhân và cài đặt. Quý khách có thể tải FileZilla tại đường dẫn dưới đây :
https://filezilla-project.org/download.php?type=client 
Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập.
Sau khi chạy phần mềm FileZilla quý khách cần nhập các thông tin sau:

Host Địa chỉ IP server được cấp. Ví dụ : 115.84.177.50
Username User đăng nhập vào cPanel khi khởi tạo tài khoản hosting hoặc user FTP quý khách tạo ở phần 1.
Password Mật khẩu đăng nhập vào cPanel hoặc mật khẩu user FTP quý khách tạo ở phần 1.
Port Để trống