Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hướng dẫn cài đặt VestaCP trên Cloud Server sử dụng CentOS, Ubuntu và Debian

Hướng dẫn cài đặt VestaCP trên Cloud Server sử dụng CentOS, Ubuntu và Debian

Điều kiện để cài đặt VestaCP trên Cloud Server tại Tenten,vn quý khách cần lưu ý các bước sau:

Với Ubuntu 16.04 / Debian 8
# apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade
Với CentOS 7 / RHEL 7 ( áp dụng cho cả CentOS 6.x)
# yum update && yum upgrade

1.  Đổi hostname

CentOS 6.x:

# vi /etc/sysconfig/network

hoặc

# hostname Tên_hostname

Centos 7.x:

hostnamectl set-hostname Ten_hostname --static

2. Thiết lập card mạng về statics thay cho DHCP

Gõ lệnh: 

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Thay giá trị mặc định ( cấu hình theo DHCP)

DEVICE=eth0

TYPE=Ethernet

ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=yes
BOOTPROTO=dhcp
DHCPV6C=yes
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes

Chuyển về cấu hình statics

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
NM_CONTROLLED=yes
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
IPADDR=IP_CloudSerrver ( IP của Cloud Server)
NETMASK=255.255.254.0
GATEWAY=IP_gateway ( IP gateway của Cloud Server)
DNS1=DNS Server 1
DNS2=DNS Server 2

* Lưu ý: Các thông tin cấu hính về Card mạng quý khách có thể tìm thấy trong mục thông tin card mạng trong phần quản lý dich vụ Cloud server

Ví dụ mình họa

 

Khởi động lại card mạng theo lệnh:

# service network restart

Cài đặt VestaCP

Step-1 (Tải về scripts cài đặt vestacp)
# wget https://vestacp.com/pub/vst-install.sh
Step-2 (Cài đặt vestacp sử dụng bash scripts)
Đối với cài đặt bình thường
# bash vst-install.sh
Hoặc Bạn có thể cài đặt lựu chọn nâng cao

Bạn có thể tham khảo thêm tại https://vestacp.com/

Step-3 (Bắt đầu cài đặt và chọn yes)

Step-4 (Điền Email của quý khách vào)

Step-5 (hostname của VPS)

Step-6 (Cài đặt VPS thành công)

Để truy cập vào VestaCP , bạn có thể truy cập với đường dẫn mẫu sau: https://FQDN-or-IP-address:8083

Step-7 (Màn hình truy cập VestaCP)

Step-8 (Giao diện bên trong)

 

Mọi thông tin tư vấn, phản ánh về chất lượng dịch vụ tại TenTen.vn quý khách vui lòng liên hệ:

Phòng kỹ thuật : Hotline: 024.7108.9999 - 02473.020.555 (24/7), Email: kythuat@tenten.vn