Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hướng dẫn cài đặt Cloudlinux trên máy chủ cPanel

Hướng dẫn cài đặt Cloudlinux trên máy chủ cPanel

 

Để cài đặt Cloudlinux lên máy chủ chạy cPanel, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: bạn chạy lệnh sau để tải gói Cloulinux về:
wget https://repo.cloudlinux.com/cloudlinux/sources/cln/cldeploy

Bước 2: bạn chạy 1 trong 2 lệnh sau để cài đặt:
sh cldeploy -k <activation_key> ( nếu bạn đã có Key Cloudlinux, thay <activation_key> bằng Key của bạn)
Xem bài viết sau để lấy Key Cloudlinux: https://central.superhost.vn/knowledgebase/445/Hng-dn-ly-Key-Trial-Cloudlinux.html

Hoặc lệnh
sh cldeploy -i ( nếu bạn mua license Cloudlinux bằng IP)

Bước 3: reboot lại máy chủ

Bước 4: cài đặt CageFS 
yum install cagefs
/usr/sbin/cagefsctl --init
cagefsctl --enable-all

Chúc bạn thành công.