Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hướng dẫn khởi tạo dịch vụ Cloud Server

Hướng dẫn khởi tạo dịch vụ Cloud Server

Bước 1: đăng nhập vào trang quản lý dịch vụ link: https://cloudnetvn.com/signin

Bước 2: Trên trình đơn chọn Cloud Hosting

Bước 3: Tại danh sách máy chủ sẽ xuất hiện Cài đặt máy chủ mặc định bấm váo Link và tiến hành khởi tạo

Bước 4: Tại mục 2 mục Image đây là Hệ điều hành quý khách đã chọn để sử dụng, điền mật khẩu vào ô mật khẩu root

Bước 5: Kiểm tra thông tin lần cuối và bấm vào nút Thiết lập

Quá trình khởi tạo thành công Cloud Server.