Home > Chứng Thư Số SSL > Cài đặt SSL trên Cpanel > [ cPanel ] Cài đặt hoặc chỉnh sửa chứng thư số SSL

[ cPanel ] Cài đặt hoặc chỉnh sửa chứng thư số SSL

Đăng nhập vào trang quản trị hosting, Thông tin đăng nhập được gửi đến địa chỉ email của bạn, trong email này sẽ có đường dẫn đăng nhập có dạng: https://<tên máy chủ chứa hosting của bạn>:2083 
ví dụ: 
+ https://shost001.tenten.vn:2083
+ https://shost003.tenten.vn:2083
+ https://shost050.tenten.vn:2083
- Tìm mục SSL/TLS Manager và bấm chuột vào biểu tượng tương ứng.
- Chọn Install and Manage SSL for your site (HTTPS)
- Chọn tên miền cần cài đặt tại danh sách Domain 
Certificate: (CRT): Mã chứng nhận được cấp sau khi tên miền đã hoàn thành đăng ký SSL. Trong email của globalsign gửi về cho bạn,mã CRT được ký hiệu là: PEM format.
Private Key (KEY): Mã Private Key được tạo ra trong quá trình tạo mã CSR.
Certificate Authority Bundle: (CABUNDLE): Mã chứng chỉ của nhà đăng ký (Chi tiết tại đây.)
- Lựa chọn Enable SNI for Mail Services nếu bạn sử dụng cho dịch vụ mail.
- Nhấp chuột vào nút Install Certificate để kết thúc quá trình cài đặt.
 
TenTen luôn sẵn sàng hỗ trợ các yêu cầu của khách hàng nếu bạn không có thời gian để cài đặt chứng thư số SSL.
   Cảm ơn bạn đã bớt chút thời gian tham khảo bài viết này.
Các ý kiến đóng góp xin gửi về email: kythuat@tenten.vn.