Home > Chứng Thư Số SSL > Cài đặt SSL trên Cpanel > [ cPanel ] Generate Certificate Request - Tạo mã CSR

[ cPanel ] Generate Certificate Request - Tạo mã CSR

Mục đích bài viết: Bài viết này nhằm mục đích hướng dẫn khách hàng có thể cách tạo ra một mã chứng chỉ trên shared hosting sử dụng công cụ quản trị cPanel whm.
- Đăng nhập vào trang quản trị hosting, Thông tin đăng nhập được gửi đến địa chỉ email của bạn, trong email này sẽ có đường dẫn đăng nhập có dạng: https://<tên máy chủ chứa hosting của bạn>:2083 
ví dụ: 
+ https://shost001.tenten.vn:2083
+ https://shost003.tenten.vn:2083
+ https://shost005.tenten.vn:2083
- Tìm mục SSL/TLS Manager và bấm chuột vào biểu tượng tương ứng.
- Lựa chọn Private Keys (KEY) từ danh mục SSL/TLS
- Chọn "a key size of 2048 bits" và bấm vào  Generate.
- Quay trở lại danh mục SSL Manager
- Lựa chọn Certificate Signing Requests (CSR)
- Chọn Private Keys đã tạo ở bước trên
- Điền thông tin SSL, Bắt buộc phải điền những thông tin có đánh dấu *
+ Domains: Tên miền đăng ký SSL
* Với tên miền đăng ký SSL, TENTEN khuyến cáo nên sử dụng là www.<tên_miền> do mặc định sử dụng www.<tên miền> sẽ được tổ chức chứng nhận SSL cho phép sử dụng kèm theo SSL với <tên miền> không kèm www phía trước.
* Nhưng với trường hợp chỉ đăng ký Common Name là <tên miền> thì không được phép sử dụng phần mở rộng www.<tên miền>.
* Nếu sử dụng wilcard cho domain, có thể điền là *.<Tên domain> ví dụ: *.tenten.vn
City: Tên thành phố chủ thể tên miền
State: Tên Quận/Huyện
Country: Mã quốc gia (Việt Nam là VN).
Company: Tên tên tổ chức hoặc chủ thể  sở hữu tên miền.
Company DivisionNhóm/Bộ phận đại diện tổ chức
Emailemail quản trị thông tin SSL 
* Các tổ chức chứng nhận SSL chỉ sử dụng các email là một trong số các email sau: postmaster@<tên miền>,  admin@<tên miền>,  administrator@<tên miền>, hostmaster<tên miền>, webmaster@<tên miền>.
Passphrase: Mật khẩu cho mã CSR
Một số cơ quan chứng nhận có thể yêu cầu các CSR để có một cụm từ mật khẩu. Các cơ quan chứng nhận có thể sử dụng một cụm từ mật khẩu CSR để xác nhận danh tính của người hoặc tổ chức mà bạn muốn liên lạc. Passphrase CSR được lưu trữ được mã hóa trong các CSR. Bởi vì điều này, và cũng bởi vì bạn sẽ chia sẻ mật khẩu với một bên thứ ba, không sử dụng một mật khẩu quan trọng ở đây.
Description: Thông tin thêm (Nếu có).
- Nhấn Generate để kết thúc quá trình tạo mã CSR.
 
- Trong khung Encoded Certificate Signing Request chính là mã CSR dùng để đăng ký chứng thư số.
-  Để đăng ký SSL qua TENTEN, bạn cần gửi toàn bộ đoạn mã CSR và tên địa chỉ email như đã khai báo bên trên tới nhân viên bán hàng TENTEN. 
TenTen luôn sẵn sàng hỗ trợ các yêu cầu của khách hàng nếu bạn không có thời gian để tạo mã CSR. Vui lòng liên hệ kỹ thuật theo số điện thoại hotline của bộ phận kỹ thuật.
   Cảm ơn bạn đã bớt chút thời gian tham khảo bài viết này.
Các ý kiến đóng góp xin gửi về email: kythuat@tenten.vn.