Home > Kiến thức hữu ích > Hướng dẫn sử dụng BigDump import Database

Hướng dẫn sử dụng BigDump import Database

Xin chào các bạn,

Với các hosting hạn chế sử dụng phpmyadmin hoặc cần restore database dung lượng lớn thì bigdump là một trong những lựa chọn tốt nhất. TenTen xin hướng dẫn các bạn thực hiện restore/import database qua bigdump từng bước đơn giản như sau:

* Bước 1: Các bạn tạo database trên hosting.

* Bước 2: Tải và upload file bigdump.php click vào đây.

Sau khi các bạn đã tải được file rồi thì cần phải upload vào đường dẫn lưu trữ dữ liệu website trên host.

Ví dụ: trong thư mục domains/tên_domaincủabạn/public_html

* Bước 3: Các bạn cần sửa thông số db trong file bigdump.php ở trên hosting khớp với thông số db mà bạn đã tạo.

 // Database configuration  $db_server   = 'localhost'; $db_name     = ''; $db_username = ''; $db_password = '';

Các bạn cần điền các thông số trên.

* Bước 4: Truy cập vào file bigdump và tiến hành import.

Để truy cập các bạn gõ trên trình duyệt: Tên_domain_củabạn/bigdump.php.

Tiếp theo các bạn làm theo hướng dẫn sau:

* Lưu ý: Với dữ liệu lớn không upload trực tiếp được thì các bạn có thể sử dụng các công cụ upload qua FTP vào thư mục root của hosting. Bigdump sẽ tự động nhận diện các file backup sql để import.

Sau đó các bạn chờ đợi để hệ thống hoàn thành!

Chúc các bạn thành công!