Home > Hosting > SEO Lover's Hosting > 9. SSL cài đặt nhanh chóng và miễn phí chỉ 1 click

9. SSL cài đặt nhanh chóng và miễn phí chỉ 1 click

B1: Trên Menu, chọn “SSL Installer”

B2: Chọn tên website muốn cài đặt SSL => Bấm chọn “Install”