Home > Hosting > SEO Lover's Hosting > 6. Tùy chọn PHP7/PHP-FPM từng website

6. Tùy chọn PHP7/PHP-FPM từng website

B1: Trên Menu, chọn “Domain” => Xuất hiện danh sách tên các website đang được quản lý trên hệ thống Failover Hosting

B2: Trong mục Virtual machine, lựa chọn PHP7 hoặc PHP-FPM cho từng website

Lưu ý: Bạn có thể xóa bỏ website bằng cách ấn vào biểu tượng thùng rác. Cần lựa chọn một cách thận trọng

Chúc Bạn thành công.