Home > Kiến thức hữu ích > Hướng dẫn sử dụng tính năng cPanel Visitors

Hướng dẫn sử dụng tính năng cPanel Visitors

Tính năng cPanel TENTEN  là một trong những cách tin cậy nhất để xác định mức độ phổ biến website của bạn. cPanel cung cấp rất nhiều công cụ đơn giản và thuận tiện để bạn lựa chọn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xem lượt truy cập website trong cPanel một đơn giản nhất bằng tính năng “Visitors“.

Sử dụng cPanel Visitors để đọc log

Bạn hãy tìm “Visitors” nằm trong phần Metrics của cPanel.

cách xem lượt truy cập website trong cpanel

Khi bạn nhấp vào tên hoặc biểu tượng của tính năng này, cPanel sẽ chuyển hướng bạn đến một trang hoàn toàn mới dành riêng cho tính năng “Visitors”.

Trên trang mặc định, bạn sẽ thấy một bảng chứa tất cả các domain và subdomain của mình. Từ đó, bạn sẽ chọn domain/subdomain muốn xem logs. Lưu ý rằng mỗi domain sẽ được đại diện bằng hai mục – một mục cho truy cập http và một mục cho truy cập https. Tùy thuộc vào cách domain của bạn được truy cập, sau đó chọn phiên bản tương ứng.

Để xem lại log truy cập, vui lòng nhấp vào biểu tượng kính lúp nhỏ bên cạnh domain name bạn đã chọn.

tính năng cPanel visitors

Bạn sẽ thấy một trang mới, nơi tất cả các thông tin truy cập sẽ được thống kê. Hãy xem lại thông tin có sẵn và các cấu hình khác mà bạn có thể thực hiện.

Cách xem lượt truy cập website trong cPanel

Mặc định, cPanel sẽ hiển thị một bảng chứa thông tin truy cập. Trên mỗi dòng của table, mỗi lượt truy cập sẽ được mô tả, và trong mỗi cột, bạn sẽ tìm thấy thông tin khác nhau cho từng lượt truy cập cụ thể. Thông tin có sẵn mà bạn có thể nhận được như sau:

  • IP – Địa chỉ IP của khách truy cập.
  • URL – Địa chỉ website của bạn mà khách đã truy cập.
  • Time – Timestamp của chuyến thăm.
  • Size – Kích thước tính bằng byte của response.
  • Status – Mã trạng thái HTTP do Web Server trả về.
  • Method – Phương thức HTTP (POST/GET) của request.
  • Protocol – Giao thức mà request sử dụng.
  • Referring URL – URL giới thiệu (nếu có) mà lượt truy cập đến.
  • User Agent – Trình duyệt web mà khách truy cập sử dụng.
chức năng Visitors cPanel


Bạn có thể nhận thấy, ban đầu không phải tất cả thông tin sẽ được đưa vào. Tùy thuộc vào bạn để cấu hình bảng như thế nào để bảng trình bày thông tin mà mình quan tâm nhất.

Để làm được điều đó, bạn sẽ phải nhấp vào biểu tượng bánh răng nhỏ ở góc trên bên phải của bảng.

cài đặt tính năng Visitors

Sau đó, bạn sẽ được cung cấp một danh sách các tùy chọn để lựa chọn. Các tùy chọn này giống như đã mô tả ở trên về các loại thông tin khác nhau mà bạn có thể nhận được cho một lượt truy cập trong bảng lượt truy cập. Lưu ý rằng sau khi bạn chọn một tùy chọn nhất định, tùy chọn đó sẽ được hiển thị ngay lập tức trong bảng hoặc bị xóa trong trường hợp bạn đã bỏ chọn tùy chọn đó.

Ngoài ra, cPanel còn cung cấp cho bạn tùy chọn làm mới danh sách lượt truy cập bằng cách sử dụng nút làm mới nằm ngay bên cạnh nút giống bánh răng.

sử dụng tính năng Visitors

Có một tính năng nhỏ mà cPanel cung cấp, bạn có thể nhấp vào URL của mỗi lượt truy cập, hệ thống sẽ chuyển hướng bạn đến trang mà khách đã truy cập, giúp bạn dễ dàng xem bất kỳ trang nào trên website của bạn.

Một tính năng tuyệt vời khác là tùy chọn để tìm kiếm các mục cho một trang cụ thể.

tìm kiếm trong Visitors

Biết cách xem và sử dụng cPanel Visitors và ai truy cập là một phương pháp rất hiệu quả để phân tích lưu lượng truy cập website của bạn. Điều này không chỉ có thể giúp bạn xác định mức độ phổ biến của các trang của mình mà còn cả các mối đe dọa bảo mật nếu có, ví dụ: một địa chỉ IP duy nhất đang thực hiện các yêu cầu liên tục đối với login form của các website của bạn, điều này có thể trở thành một cuộc tấn công brute force .