Home > Kiến thức hữu ích > Hướng dẫn Đại lý cài đặt gửi Email tự động cho End User

Hướng dẫn Đại lý cài đặt gửi Email tự động cho End User

Đăng nhập vào https://daily.tenten.vn

B1: Click Quản lý dịch vụ

B2: Click Cấu hình gửi Mail

 

(*) Chọn cấu hình mặc định thư nhắc gia hạn sẽ gửi từ tenten.vn

Sau khi nhập xong click đồng ý.


 

(*) Nếu bạn muốn thư nhắc khách hàng gia hạn từ email của công ty mình thì cấu hình như bên dưới:

Nhập các thông số từ email của bạn muốn gửi để cấu hình.

Sau khi nhập xong click đồng ý.

 

(*) Chọn gửi mail thông báo gia hạn dịch vụ Domain

Chọn gửi email thông báo đến đối tượng gia hạn là Khách hàng của đại lý

Sau khi chọn xong bấm đồng ý.

 

(*) Thay đổi nội dung mail gia hạn gửi đến cho End User

Click quản lý Template Mail

Click Sửa Thông báo gia hạn tên miền

Click chuột phải vào logo để thay

Nhập link ảnh, kích thước logo của bạn

Sau khi nhập xong click OK

Sửa các thông tin lại thành công ty của bạn

Sau khi sửa xong Click Đồng ý


Như vậy là bạn đã cấu hình tự động dịch vụ nhắc gia hạn cho End User của mình theo thời gian

Lần 1: gửi trước khi dịch vụ hết hạn 180 ngày

Lần 2: gửi trước khi dịch vụ hết hạn 30 ngày

Lần 3: gửi trước khi dịch vụ hết hạn 15 ngày

Lần 4: gửi trước khi dịch vụ hết hạn 6 ngày

Lần 5: gửi vào đúng ngày dịch vụ hết hạn

Lần 6: gửi sau khi dịch vụ hết hạn 6 ngày

Lưu ý:

- Đây là công cụ để hỗ trợ Đại lý gửi email thông báo (kích hoạt/gia hạn) tới Khách hàng của Đại lý.

- Đại lý vui lòng kiểm tra lại thông tin Khách hàng để tránh trường hợp Khách hàng Đại lý không nhận được email (do email bị lỗi, chặn mail hoặc email vào spam).