Home > Kiến thức hữu ích > Các Phương Pháp Đổi Mật Khẩu Khi Quên Mật Khẩu Wordpress

Các Phương Pháp Đổi Mật Khẩu Khi Quên Mật Khẩu Wordpress

Vì một số lý do nào đó chúng ta quên mật khẩu đăng nhập wordpress và quý khách không nhận được mail phòng kỹ thuật xin hướng dẫn quý khách đổi mật khẩu  

Cách 1: đổi trong phpmyadmin quý khách có thể đọc hướng dẫn của phòng kỹ thuật tại đây

Các này khá dễ tuy nhiên nếu quý khách không biết mã hóa mật khẩu của wordpress là gì khiến cho quá trình không đăng nhập thành công quý khách có thể sử dụng cách sau

Vào quản lý file của quý khách chọn và sửa file function.php file này nằm ở thư mục wp-content/theme/them_cua_ban và chèn đoạn code sau vào bên dưới!

function wpb_admin_account(){

$user = 'Username';

$pass = 'Password';

$email = 'email@domain.com';

if ( !username_exists( $user )  && !email_exists( $email ) ) {

$user_id = wp_create_user( $user, $pass, $email );

$user = new WP_User( $user_id );

$user->set_role( 'administrator' );

} }

add_action('init','wpb_admin_account');

 

Quý khách lưu ý đổi Username và Password thành thông tin quý khách cần cài đặt 

Sau đó quý khách tiến hành đăng nhập theo Username và Password đã thiết lập và vào trong mục user để đổi lại password của tài khoản cũ 

Sau khi đổi thành công quý khách logout tài khoản và đăng nhập với tài khoản cũ để kiểm tra nếu đã thành công thì quý khách cần xóa đoạn code đã thêm vào function.php của theme wordoress!