Home > Kiến thức hữu ích > Bảo vệ website của ban bằng cách chặn IP hoặc dải IP trong host Cpanel

Bảo vệ website của ban bằng cách chặn IP hoặc dải IP trong host Cpanel

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel và ấn vào biểu tượng IP Blocker trong mục Security

Bước 2: Cấu hình chi tiết

Sau khi đăng nhập và truy cập trình cấu hình chặn IP, bạn sẽ nhìn thấy giao diện như hình dưới.

Rất đơn giản, bạn chỉ cần điền địa chỉ IP hoặc domain vào ô IP Address or Domain rồi ấn Add.

Cấu hình chặn IP (IP Blocker) trong host cPanel

cPanel hosting cung cấp cho chúng ta 5 cú pháp để chặn IP:

-Nếu chặn chính xác từng IP cụ thể, ta nhập chính xác IP đó. Ví dụ: 192.168.0.1

-Nếu chặn theo dải IP, ta nhập IP đầu-IP cuối. Ví dụ: 192.168.0.20

-Nếu chặn theo dải rút gọn, ta nhập IP đầu-miền cuối. Ví dụ: 192.168.0.2-20

-Nếu chặn theo định dạng CIDR, ta nhập IP/CIDR. Ví dụ: 192.168.0.20/32

-Nếu chặn theo miền rộng, ta nhập Số.*. Ví dụ: 192.*.*.*

 

Khi thêm IP hoặc dải IP muốn chặn thành công , nó sẽ hiện trong mục Currently – Blocked IP như hình dưới:

Mục IP đang được Block

 

Khi thôi muốn chặn các IP này, ta dễ dàng ấn vào Delete để xóa chúng khỏi danh sách chặn.