Home > Kiến thức hữu ích > Hướng dẫn lấy cerificate let's encrypt miễn phí.

Hướng dẫn lấy cerificate let's encrypt miễn phí.

1 ) Truy cập trang web https://www.sslforfree.com/ và điền tên miền cần lấy cert vào . Ở đây Tôi điền tên miền chính và sub domain www. đằng trước và nhấn create Free ssl certificate .

2) Chọn chế độ Manual Verification (DNS)

3 ) Cấu hình 2 bản ghi TXT cho tên miền để lấy mã cert

4 ) Đợi khoảng 30 giây đến 1 phút và kiểm tra lại xem các bản ghi đã được nhận chưa

5 ) Chọn download SSL Certificate