Home > Hosting > SEO Lover's Hosting > 12. Hướng dẫn kết nối SSH

12. Hướng dẫn kết nối SSH

 B1: Trên Menu, chọn “SSH – SFTP Connector” để có thể lấy thông tin SSH của Hosting

 

B2: Kết nối SSH: Các bạn có thể dùng Putty hoặc Mobaxterm để thực hiện kết nối:

Các bạn nhập thông số Hostname và Port theo thông tin trong hosting của quý khách sau đó cần nhập tài khoản và mật khẩu để kết nối thành công

Sau khi kết nối thành công các bạn có thể thao tác như chỉnh sửa, xóa,...backup code trong hosting. Chúc các bạn thành công!