Home > Kiến thức hữu ích > VÌ SAO LINUX BẢO MẬT HƠN WINDOW?

VÌ SAO LINUX BẢO MẬT HƠN WINDOW?

Có nhiều thắc mắc cho rằng vì sao linux lại không có virus? hay vì sao linux sử dụng lại yên tâm, bảo mật hơn so với window.


Nếu nói linux không có virus là hoàn toàn sai, hệ điều hành nào cũng đều có lỗ hổng và virus cả. Tuy nhiên với linux chúng ta sẽ tìm hiểu về các yếu tố sau dẫn tới người ta có thể khẳng định linux bảo mật hơn window:

1. Do cơ chế phân quyền tài khoản, file, folder, dữ liệu tự động thực thi … chặt chẽ trên Linux nên khả năng bị nhiễm và lây lan virus (Malware) sẽ thấp hơn rất nhiều.
2. Do mỗi phiên bản Linux khác nhau sẽ khác nhau rất nhiều nên Virus có thể nhiễm máy tính này nhưng chưa chắc sẽ lây qua được máy khác
3. Người dùng linux sẽ có ý thức và kiến thức về máy tính tốt hơn nên việc nhiễm virus sẽ hạn chế hơn.
4. Linux là hệ điều hành mã nguồn mở vì vậy các lỗ hổng sẽ được vá lại rất nhanh.
5. Linux kiểm soát phần mềm tốt hơn với window khi cài đặt phần mềm có thể tự động cài đặt thêm các ứng dụng nền để phục vụ cho việc sử dụng
được phần mềm đó. Nhưng với linux là hoàn toàn không, bạn cần có sự cho phép.
 

Chúc các bạn hiểu rõ hơn để lựa chọn hệ điều hành phù hợp cho mình