Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành Windows > Hướng dẫn cài đặt DNS trên Windows Server 2012

Hướng dẫn cài đặt DNS trên Windows Server 2012

DNS (Domain Name System) là một hệ cơ sở dữ liệu phân tán dùng để ánh xạ giữa các tên miền và các địa chỉ IP. DNS đưa ra một phương pháp đặc biệt để duy trì và liên kết các ánh xạ này trong một thể thống nhất.

Bước 1: Truy cập vào windows server 2012 chọn Server Manager -> Add Roles and Feature để cài đặt DNS Server.

1-8-603x420.jpg

Bước 2: Nhấn Next tiếp tục  để  cài đặt.

2-10-594x420.jpg

Bước 3: Sau khi cài đặt thì chúng ta bấm nút Close.

3-12-593x420.jpg

Bước 4: Cài đặt cấu hình cho DNS Server. Ta truy cập vào Server Manager và chọn Tool -> DNS.

4-8.jpg

Bước 5:Trước khi ta tạo các bản ghi trên DNS, chúng ta nên tạo 1 Zone Reverse Lookup Zone để hệ thống tự tạo bản ghi phân giải ngược cho chúng ta.Các bạn vào lại Server Manager ->DNS Manager.

12-696x285.jpg

Giao diện nó sẽ hiện ra như sau. Bạn nhấn chọn Rerverse Lookup Zones.

13-638x420.jpg

Bước 6: Bạn nhấn nút phải chuột chọn New Zones.

14-643x420.jpg

Bước 7: Giống như ở trên, chúng ta để mặc định giống hình bên dưới và ấn Next.

1-9.jpg

Bước 8: Vì ở Việt Nam chưa sử dụng IPv6, nên chúng ta chọn vào IPv4 Reverse Lookup Zone và ấn Next để tiếp tục.

2-11.jpg

Bước 9: Tiếp theo, chúng ta chọn Network ID và ghi dải địa chỉ IP của máy bạn đang cài DNS.

3-13.jpg

Bước 10: Để mặc định ấn Next và Finish để hoàn tất.

4-9.jpg

5-10.jpg

Trên đây là một số bước cơ bản về việc cài đặt DNS Server làm trên Windows Server 2012. Chúc các bạn thành công!.