Home > Chứng Thư Số SSL > Cài đặt SSL trên Directadmin > [ Directadmin ] Thiết lập SSL Cho User cho phép sử dụng SSL

[ Directadmin ] Thiết lập SSL Cho User cho phép sử dụng SSL

I. Chức năng không hiển thị
 Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ shared hosting trên quản trị Directadmin, Tuy nhiên bạn không có mục SSL Certificate tại danh mục Advanced Features 
 
Điều này có nghĩa là người quản trị hostings đã không kích hoạt chế độ sử dụng SSL đối với account của bạn.
Để sử dụng chức năng này, Bạn cần liên hệ với quản trị hostings để mở chức năng này.
 
II. Thiết lập đối với quản trị server:
 
1. Nếu bạn cũng là người có quyền quản trị server này, Bạn có thể thiết lập theo các bước sau: 
- Tại quản trị Admin (Hoặc Reseller).
- Chọn User cần thiết lập SSL.
- Chọn Modify User <tên user>.
- Lựa chọn SSL Access.
- Bấm "save" để lưu lại.
 
2. Đối với Directadmin, Mặc định không cho phép sử dụng nhiều chứng thư số trên cùng một địa chỉ IP (Thường mỗi server chỉ sử dụng 1 IP chia sẻ cho nhiều hosting sử dụng) . 
- Khi bấm vào mục: SSL Certificates sẽ nhận được thông báo 
 
- Với lỗi này, Chỉ cần phải kích hoạt cho phép sử dụng tính năng ssl_sni. Các bước lần lượt như sau:
+ Đăng nhập SSH vào server với tài khoản root
+ Mở file: directadmin.conf 
+ Thêm vào dòng sau: enable_ssl_sni=1
  + Lưu lại file directadmin.conf
+ Khởi động lại service directadmin