Trang chủ > Kiến thức hữu ích > Hướng dẫn backup database từ phiên bản SQL server cao xuống phiên bản thấp

Hướng dẫn backup database từ phiên bản SQL server cao xuống phiên bản thấp

Hướng dẫn backup database từ phiên bản SQL server cao xuống phiên bản thấp.

Cụ thể bài hướng dẫn này là từ SQL server 2014 xuống 2012 như ảnh sau:

Nếu các bạn còn gặp khó khăn trong hướng dẫn này có thể gửi email đến bộ phận kỹ thuật của TenTen để được hỗ trợ: kythuat@tenten.vn (24/7)

Chúc các bạn thành công!