Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ Điều Hành Ubuntu > Cài đặt giao diện Desktop GUI cho Ubuntu Server

Cài đặt giao diện Desktop GUI cho Ubuntu Server

Cài đặt giao diện GUI cho Ubuntu Server

Để cài đặt giao diện GUI các bạn cần tài khoản root hoặc tài khoản có quyền sudo. Ubuntu có rất nhiều môi trường Desktop cho các bạn lựa chọn. Hãy chọn 1 loại bên dưới để cài đặt.

Đầu tiên chúng ta cần kiểm tra xem Ubuntu hỗ trợ gói GUI package không bằng command sau:

  • sudo apt-cache search ubuntu-desktop

1. Cài đặt Unity Desktop (Giao diện mặc định của Ubuntu Desktop)

  • sudo apt install ubuntu-desktop

Trường hợp muốn cài Unity Desktop không bao gồm các phần mềm đi kèm như: OpenOffice chẳng hạn thì hãy sử dụng command như bên dưới:

  • sudo apt install --no-install-recommends ubuntu-desktop

2. Cài đặt Gnome Desktop

  • sudo apt install ubuntu-gnome-desktop

3. Cài đặt KDE Desktop

  • sudo apt install kubuntu-desktop

Nếu phiên bản Ubuntu Server không có gói kubuntu-desktop thì các bạn có thể thêm nó bằng command sau:

  • sudo add-apt-repository ppa:kubuntu-ppa/backports

4. Cài đặt giao diện MATE Desktop

  • sudo apt install mate-desktop

5. Cài đặt LXDE (Lubuntu)

  • sudo apt install lubuntu-desktop

6. Cài đặt XFCE (Xubuntu)

  • sudo apt install xubuntu-desktop

Sau khi cài đặt xong hãy reboot lại máy chủ.

Truy cập tới giao diện Desktop GUI của Ubuntu Server

Giao diện sau khi cài đặt Unity Desktop (Giao diện mặc định của Ubuntu)

Chúc các bạn thành công, nếu gặp khó khăn gì thì hãy comment ở bên dưới.