Home > Hosting > Mẫu Website Builder > Hosting > Hướng dẫn chỉnh sửa hình ảnh trên bài viết Website Builder

Hướng dẫn chỉnh sửa hình ảnh trên bài viết Website Builder

Tiếp theo bài hướng dẫn chỉnh sửa bản đồ, bài này TenTen sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi hình ảnh, bài viết của mẫu website builder.

Bước 1 : Truy cập vào quản trị website:

Bước 2 : Tìm mục cần thay đổi bài viết 

Ví dụ : Mục giới thiệu

Bước 3 : Chọn icon hình ảnh .

Bước 4 : Ấn " tải lên "

Bước 5 : Ấn " Chọn tệp " 

Bước 6 : Chọn hình ảnh cần đưa lên .

Bước 7 : Ấn " Tải lên máy chủ " 

Hệ thống sẽ tự nhảy về tab " Thông tin của ảnh "

Bước 8 : Thay đổi kích thước ảnh bằng cách ấn vào ổ khóa để hiện ra ổ khóa đang mở và  thay đỏi các thông số chiều rộng và chiều cao .

Bước 9 : Ấn " Đồng ý " 

Bước 10 : Ấn " Lưu thay đổi " và xem kết quả chúng ta đạt được .

Chúc các bạn thành công !