Home > Hosting > SecureWEB Hosting > 5. Restore backup với dữ liệu các ngày gần nhất

5. Restore backup với dữ liệu các ngày gần nhất

B1: Trên Menu, chọn "Website control" => “Restore”

B2: Lựa chọn tên miền => Click vào icon tìm kiếm

B3: Chọn phiên bản Backup => Click vào biểu tượng Restore