Home > Dịch vụ VPS > Hệ Điều Hành WINDOWS SERVER 2008 > Remote Desktop cho VPS Windows

Remote Desktop cho VPS Windows

Tính năng này cho phép người dùng truy cập và làm việc với một máy tính  từ xa như đang ngồi trước máy đó. Remote Desktop có thể được thực hiện từ một máy tính chạy bất cứ bản Windows nào có cài tiện ích Remote Desktop. 
Muốn kết nối vào một máy từ xa, người dùng cần biết địa chỉ IP  của máy đó.

Để sử dụng chức năng Remote Desktop 
Với Win XP + Win 7 + Win 8 có thể dùng chung một cách sử dụng như sau
Nhấn phím Window + R > gõ mstsc > Enter


Một cửa sổ hiện ra; tại đây, bạn hãy nhập địa chỉ IP của máy tính cần điều khiển vào ô Computer, sau đó nhấn nút Connect. Một thông báo hiện ra, bạn nhấn Yes để xác nhận.


Sau đó sẽ có 1 cửa số khác hiện lên. Bạn nhập user password của tài khoản có quyền thực hiện remote desktop vào. Trong ví dụ này là tài khoản administrator


Sau đó nhấn Ok là được. Chúc các bạn thành công
Lưu ý: Việc enable tính năng Remote Desktop trên Server VPS thì kỹ thuật TENTEN sẽ làm giúp các bạn trước khi bàn giao tài khoàn