Trang chủ > Dịch vụ VPS > Hệ điều hành Centos > Centos 8 > Các gói phần mềm phổ thông trên CentOS 8

Các gói phần mềm phổ thông trên CentOS 8

CentOS 8 đã ra mắt vào ngày 24.09.2019 và điều mà mình chú ý hơn cả là các gói phần mềm phổ thông như: httpd, MySQL, MariaDB, Python, PHP, GIT, Java, NodeJS …& các gói phần mềm khác mặc định trong CentOS 8 là phiên bản nào. Trong bài viết này chúng tôi sẽ tóm tắt các danh sách đó để các bạn có thông tin nhanh nhất.

Ta tạm chia thành các mục sau

Languages
Python3 là mặc định, thay thế cho Python2.
PHP 7.2 là phiên bản mặc định, thay thế cho PHP 5.4.
Node.js 10 LTS được kèm theo trong CentOS 8.
Perl 5.26
OpenJDK 11 & 8
Databases
MySQL 8.0
MariaDB 10.3 thay thế cho MariaDB 5.6.
PostgreSQL 10 & 9.6.
Redis 5.
Web servers
Apache 2.4.37 là mặc định.
Nginx 1.14 đã được giới thiệu trong CentOS 8
Squid 4.0.
Varnish Cache 6.0.
Các phần mềm phổ biến khác
BIND 9.11.
Pacemaker 2.0.0.
OpenSCAP 1.3.0.
Rsyslog-ng 8.37.0.
Ảo hóa
Qemu-KVM 2.12
Khác
Ngoài ra, còn một số điểm khác

Docker đã được thay thế bởi podman
Cockpit là mặc định trong CentOS 8 bản server, không có trong bản Minimal. Cockpit là tiện ích cung cấp giao diện web để điều khiển máy chủ cài đặt CentOS.
Quản lý các gói phầm mềm thông qua: RPM, DNF and AppStream. Trong đó AppStream là mới.