Centos 8

Giới thiệu Centos 8 và các tính năng cập nhật mới
CentOS chính thức phát hành phiên bản thứ 8. Ở phiên bản này có rất nhiều thay đ...
Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin v4.9.1 trên CentOS 8
Theo mặc định, MySQL hoặc MariaDB server sẽ được quản trị bằng giao diện dòng lệ...
Hướng dẫn cài đặt LAMP Stack trên CentOS 8
LAMP Stack là viết tắt của Linux, Apache, MariaDB và PHP. Nó được sử dụng rộng r...
Các gói phần mềm phổ thông trên CentOS 8
CentOS 8 đã ra mắt vào ngày 24.09.2019 và điều mà mình chú ý hơn cả là các gói p...
Hướng dẫn sử dụng DNF để quản lý gói cài đặt trong Centos 8
Một trong các điểm mới của CentOS 8 là về trình quản lý gói quen thuộc YUM đã đư...
Hướng dẫn cài đặt MySQL-8.x trên CentOS-8
MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở rất phổ biến trên các hệ thốn...
Hướng dẫn cài đặt MariaDB trên CentOS 8
MariaDB là một nhánh của cộng đồng phát triển cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL.. 1. ...
Hướng dẫn cấu hình IP tĩnh trong CentOS 8
Sau khi cài đặt Linux System, một trong các bước đầu tiên mà bất cứ người dùng n...