Home > Email server > Email server > Thay đổi ngôn ngữ trên webmail Zimbra

Thay đổi ngôn ngữ trên webmail Zimbra

Sử dụng giao diện webmail tiếng Anh là vấn đề khó khăn đối với bạn khi sử dụng Zimbra.

Bạn có thể thay đổi về ngôn ngữ là Tiếng Việt một cách dễ dàng.

Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công Bạn chuyển sang tab Preferences

Bước 2: Bạn chọn tại ô Language: Tiếng Việt để thay đổi sang

Bước 3: Lựa chọn Xong Bạn nhớ kích chuột vào nút SAVE để kết thúc việc thay đổi ngôn ngữ giao diện  

Chúc Bạn thành công !